Facebook

I Forum Menedżerów Sportu-przeniesione

I Forum Menedżerów Sportu już jesienią!

Stan, rozwój i przyszłość menedżerstwa sportowego w Polsce

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Patronat honorowy:

Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Doc. Krzysztof Sikora


Patronat medialny:

Telewizja Polsat Sport
TVP Bydgoszcz    Radio GRA
Radio ESKA
Gazeta Pomorska
Gazeta Wyborcza
Cel forum
Celem forum jest wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju sportu, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i zarządzania sportem. Forum będzie także służyć nawiązaniu międzyuczelnianych i międzyinstytucjonalnych kontaktów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Na forum zostaną wręczone pamiątkowe nagrody i dyplomy dla instytucji zasłużonych dla menedżerstwa sportowego.

Propozycja zagadnień forum:
1. Praktyka i teoria organizacji i zarządzania sportem.
2. Marketing sportu i przez sport.
3. Zarządzanie instytucjami sportowymi i zasobami ludzkimi.
4. Działalność agentów sportowych.
5. Inne problemy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych, turystyki, rekreacji i sportu.

Uczestnicy konferencji:
1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni.
2. Menedżerowie sportu.

Komitet Naukowy:
Przewodniczący:     Prof. dr hab. Radosław Muszkieta

Członkowie:       

Prof. dr hab. Piotr Błajet
Prof. dr hab. Piotr Godlewski
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
Prof. dr hab. Marek Napierała
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Prystupa
Prof. dr hab. med. Walery Żukow
Dr Alina Kalosza
Dr Tomasz Głowacki
Doc. dr Aleksander Skaliy

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:    Prof. dr hab. Radosław Muszkieta
Sekretarz:        Mgr Norbert Łysiak

Członkowie:        

Mgr Maciej Mackiewicz
Mgr Maciej Pawlak
Mgr Marta Grzelczak


Program ramowy forum:
Godz. 10.00         Otwarcie Forum
Godz. 10.15         Referat wprowadzający
Godz. 10.45 – 14.00    Obrady w sekcjach tematycznych

Planowane wystąpienia zaproszonych gości m.in.:   

Sebastian Chmara –  Prezes Zarządu CWZS Zawisza Bydgoszcz
Robert Korzeniowski – Polski Komitet Olimpijski
Marian Kmita - Dyrektor ds. Polsat i Polsat Extra
Jacek Wojciechowski – Prezes KS Polonia Bydgoszcz
Andrzej Kadziński – Prezes Zarządu KKS Lech Poznań
Michał Lipczyński - Dyrektor ds. marketingu  KKS Lech Poznań
Krzysztof Markowicz – Prezes Klubu Kibica Lecha Poznań
Krzysztof Wolsztyński - Wiceprezes PZLA, prezes Kujawsko-Pomorskiego ZLA
Tomasz Szponder – Wiceprezes Zarządu Głównego AZS ds. organizacyjnych

oraz prezentacja wybranych referatów naukowych

Godz. 14.30        Obiad
Godz. 15.00         Dyskusja
Godz. 17.00         Zakończenie i podsumowanie forum


Publikacja materiałów pokonferencyjnych:
Intencją organizatorów jest opublikowanie po spotkaniu monografii naukowej zawierającej złożone do druku artykuły przez uczestników czynnych i biernych forum. Złożone artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej. Każdy z artykułów będzie rozdziałem monografii. Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 znaków ze spacjami). Punktacja prac w języku polskim – 3 pkt.
Szczegółowe informacje o formie prezentacji zostaną podane w komunikacie nr 2.

Zgłoszenie udziału w forum:
Zgłoszenie zamieszczone w komunikacie należy przesłać do dnia 31 marca 2010 r. listownie na adres sekretariatu forum lub pocztą elektroniczną.
Szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział w forum zostaną przesłane w komunikacie nr 2 do dnia 15 kwietnia 2010 r.

Koszty uczestnictwa:
Koszty uczestnictwa w forum wynoszą 50 zł i obejmują materiały konferencyjne i monografię naukową oraz poczęstunek.
Istnieje możliwość zarezerwowania hotelu WSG w terminach: 06/07.06.2010 i 07/08.06.2010 r.

Opłatę należy uiścić do dnia 30.04.2010 r. na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
82-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
NORDEA BANK POLSKA S.A., ODDZIAŁ I BYDGOSZCZ
32 1440 1215 0000 0000 0229 1867
z dopiskiem: „forum menedżerów” oraz imię i nazwisko uczestnika forum


Sekretariat forum:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Mgr Norbert Łysiak
82-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2

www.wsg.byd.pl
mgr Norbert Łysiak - tel. +48 694 846646         e-mail: norbert6@vp.pl
prof. Radosław Muszkieta – tel. +48 606 788761    e-mail: radek@muszkieta.com 


PUBLIKACJA PRAC

Prace przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami, należy przesłać pocztą na adres sekretariatu (wydruk pracy wraz płytą) lub pocztą elektroniczną na adres: radek@muszkieta.com  Materiały zostaną opublikowane w monografii naukowej po pozytywnych recenzjach. Nie będą przyjęte do druku prace przygotowane niezgodnie z zaleceniami.

Uwagi dla autorów:

W nagłówku artykułu należy zamieścić w kolejności: tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imię i nazwisko autora (ów), nazwę instytucji (rozmiar czcionki – 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane) oraz słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) i streszczenie (w języku polskim i angielskim).
Ryciny, wykresy i tabele należy numerować kolejno cyframi arabskimi. Mogą być one zamieszczone w tekście artykułu lub na końcu opracowania.
Układ pracy powinien być następujący: tytuł pracy; autor (-rzy) pracy; instytucja; słowa kluczowe; streszczenie w języku polskim; streszczenie w języku angielskim; wstęp (wprowadzenie); cele pracy; materiał i metody badań; wyniki badań; dyskusja (podsumowanie) i wnioski; piśmiennictwo.
Marginesy: górny - 5 cm, dolny - 5 cm, lewy - 4 cm, prawy - 4 cm.
Tekst: rozmiar czcionki – 11 pkt.; krój pisma – Times New Roman; odstęp między wierszami – pojedynczy; tytuły rozdziałów – wyśrodkowane i pogrubione; tekst – wyjustowany. Prosimy nie numerować stron oraz nie dzielić wyrazów.
Spis piśmiennictwa winien być sporządzony według wzoru:

Drozdowski Z. (1988). Antropologia sportowa. Seria: Podręczniki, 12, PWN, Warszawa-Poznań, s.47-55.
Malina R.M. (1994). Physical activity: relationship to growth and physical fitness [w:] Physical acivity, fitness and health [red. C.Bouchard, R.J.Shephard, T.Stephens]. Human Kinetics Publishers, s.918-928.
Kowalski M., Nowak J. (2005). Sprawność fizyczna dzieci polskich na tle ich rówieśników z wybranych krajów europejskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, s.15-25.

Spisu piśmiennictwa prosimy nie numerować.
Artykuł z tabelami, wykresami, piśmiennictwem i streszczeniami musi liczyć nie mniej niż 40 000 znaków (tj. 1 arkusz wydawniczy).
Powołanie się w tekście na pozycję piśmiennictwa obejmuje tylko nazwisko cytowanego autora i rok publikacji w nawiasie okrągłym np. (Wolańska 1996). W przypadku większej liczby niż 3 autorów należy zapisać (Trześniowski i wsp. 1990). Dopuszczalne jest także powoływanie się na pozycję piśmiennictwa w formie przypisów.
 

front

Kalendarz

Półfinał AMP - Futsal Mężczyzn

Termin: 01-03.02.2013 r.

Organizator: AZS ZUT Szczecin

Akademickie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie i Snowboardzie

W dniach od 1-7 marca  w Zakopanem na stoku Haredna odbedą się Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie

AMP - Piłka Siatkowa Kobiet

Zmień mnie

AMPiK - Pływanie

Zmień mnie

AMPiK - Judo

Zmień mnie

AMPiK - Biegi Przełajowe

Zmień mnie

AMPiK - Piłka Nożna

Zmień mnie

AMP - Piłka Ręczna Mężczyzn

Zmień mnie

AMP Siatkówka plażowa Kobiet i Mężczyzn

Zmień mnie

AMP - Jeździectwo

Zmień mnie

AMP - Piłka Siatkowa Mężczyzn

Termin: 1-6.05.2013 r.

Organizator: AZS KŚ Lublin

AMP - Piłka Siatkowa Kobiet

Termin: 2-5.05.2013 r.

Organizator: UPr Wrocław

AMP - Judo Mężczyzn

Zmień mnie

AMP - Narciarstwo

Termin: 4-7.03.2013 r.

Organizator: AZS Środowisko Warszawa

 

AMP - Snowboard

Zmień mnie

AMP - Wspinaczka Sportowa

Termin: 5-7.04.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Śląski (Katowice)

 

AMP - Badminton

Termin: 5-7.04.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Warszawski

 

AMP - Biegi Przełajowe

Termin: 06.04.2013 r.

Organizator: Politechnika Łódzka

AMPiK - Kolarstwo Górskie

Zmień mnie

AMP - Lekka Atletyka

Termin: 6-8.06.2013 r.

Organizator: Politechnika Łódzka

 

AME w wioślarstwie

Akademickie Mistrzostwa Europy w wioślarstwie w Poznaniu

AMP Siatkówka Mężczyzn – finał, Łódź

7–9.05.2010 AMP Siatkówka Mężczyzn – finał, Łódź

AMP Podnoszenie ciężarów, Biała Podlaska

AMP Podnoszenie ciężarów, Biała Podlaska

AMP - Siatkówka Plażowa Kobiet i Mężczyzn

Termin: 7-9.06.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Gdański

AMP - Futsal Kobiet

Termin: 8-10.02.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Szczeciński

 

Bal Sportowca

Władze Uczelni oraz KU AZS  WSG zapraszają serdecznie wszystkich studentów sportowców, miłośników sportu akademickiego naszej uczelni na uroczystą Galę Sportu, która odbędzie się 8 marca 2010 o godzinie 20:00

test

Zmień mnie

AMP - Brydż

Termin: 8-10.03.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Warszawski

Akademickie Mistrzostwa Woj. Kuj-Pom. w Jeździectwie

8 maja Akademickie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jeździectwie - Myślęcinek


start kolarzy w Pucharze Thule w Złotowie

8 maja start kolarzy w Pucharze Thule w Złotowie

AMP - Tenis Stołowy

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Mężczyzn

Termin: 9-12.05.2013 r.

Organizator: Politechnika Poznańska

 

AMP - Piłka Nożna

Termin: 9-12.06.2013 r.

Organizator: Politechnika Opolska

AMPiK w Koszykówce mężczyzn

INFORMACJE

AMPiK w siatkówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

AMP - Kolarstwo Górskie

Termin: 10-12.05.2013 r.

Organizator: ZOD PWR Jelenia Góra

AMP - Trójbój Siłowy

Termin: 10-12.05.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Łódzki

 

AMP - Szachy

Termin: 11-13.01.2013 r.

Organizator: UE Katowice

 

AMP - Aerobik Sportowy

Zmień mnie

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Futsalu 2009

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Futsalu 2009
 

I kolejka AMPiK w Piłce Nożnej mężczyzn

INFORMACJE

AMP - Ergometr Wioślarski

Termin: 13-14.04.2013 r.

Oganizator: AZS Środowisko Warszawa

Koszykówka kobiet – finał, Wrocław

13 - 16.05.2010 AMP Koszykówka kobiet – finał, Wrocław

AMP - Piłka Nożna

Zmień mnie

AMP - Snowboard

Termin: 14-16.03.2013 r.

Organizator: Uniwesytet Śląski (Katowice)

 

AMP - Ergometr Wioślarski

Zmień mnie

strefa A-AMP Tenis ziemny, Bydgoszcz

14–16.05.2010 strefa A-AMP Tenis ziemny, Bydgoszcz

AMPiKi w Koszykówce

Turniej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Koszykówce

1 turniej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

KU AZS WSG organizuje 1 turniej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn. Zawody odbędą się w piątek 15 stycznia 2010 na Hali Sportowo – Widowiskowej WSG przy ul. Garbary 2 w Bydgoszczy. Zapraszamy

Akademickie Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim

Akademickie Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim


AMP Siatkówka plażowa, Szczecin

15.05.2010 AMP Siatkówka plażowa, Szczecin

AMP Trójbój siłowy, Łódź

15.05.2010 AMP Trójbój siłowy, Łódź

kolarstwo-Akademickie Mistrzostwach Wielkopolski Poznań

15 maja udział sekcji kolarstwa górskiego w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski Poznań

Wielkie Regaty Wioślarskie Wawelskie Wiosło-Kraków

Wielkie Regaty Wioślarskie Wawelskie Wiosło, Kraków


Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

AMP w Aerobiku Sportowym

Akademickie Mistrzostwa Polski w Aerobiku Sportowym

strefa A-AMP Piłka nożna, Poznań

17–20.05.2010 strefa A-AMP Piłka nożna,  Poznań

AMPiK w Siatkówce kobiet

INFORMACJE

AMP - Lekkoatletyka

Zmień mnie

AMP - Tenis Ziemny

Zmień mnie

CASTING

przyjdź koniecznie i TAŃCZ Z NAMI!!!

Mistrzostwa Polski na Ergometrach KayakPro

MIstrzostwa Polski na Ergometrach Kayak Pro - kampus WSG (hala sportowa)

 

AMPiK w Siatkówce mężczyzn

INFORMACJE

Futsal M - strefa A

Półfinałowy turniej w futsalu mężczyzn o Akademickie Mistrzostwo Polski - Szczecin 19-21. 01. 2012

 

AMP - Piłka Siatkowa Mężczyzn

Zmień mnie

AMP - Judo

Termin: 19-21.04.2013 r.

Organizator: Politechnika Białostocka

AMP - Pływanie

Termin: 19-20.04.2013 r.

Organizator: AZS Środowisko Warszawa

AMP - Tenis Stołowy

Termin: 19-21.04.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

AMP - Futsal Mężczyzn

Termin: 21-24.02.2013 r.

Organizator: PWSZ Leszno

 

AMP Jeździectwo, Myślęcinek

21–23.05.2010 AMP Jeździectwo, Myślęcinek

AMP Kolarstwo górskie, Lublin

21–23.05.2010 AMP Kolarstwo górskie, Lublin

22–23.05.2010 AMP Judo – finał, Warszawa

22–23.05.2010 AMP Judo – finał, Warszawa

AMP Wioślarstwo, Kruszwica

22–23.05.2010 AMP Wioślarstwo, Kruszwica

AMPiK w koszykówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w koszykówce mężczyzn

AMP - Aerobik Sportowy

Termin: 25-28.04.2013 r.

Organizator: Uniwesytet Śląski (Katowice)

AMP - Kolarstwo Górskie

Zmień mnie

AMP - Wioślarstwo

Zmień mnie

AMP - Żeglarstwo

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Kobiet

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Mężczyzn

Zmień mnie

masowy bieg przełajowy oraz marsz Nordic Walking
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosczy, Kujawsko- Pomorski Związek Lekkiej Atletyki oraz Urząd Miasta Bydgoszczy organizują wspólnie masowy bieg  przełajowy oraz marsz Nordic Walking
AMP - Piłka Ręczna Kobiet

Zmień mnie

AMP - Trójbój Siłowy

Zmień mnie

AMPiK w koszykówce kobiet
Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w koszykówce kobiet
AMPiK w siatkówce kobiet

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce kobiet

Pływanie-eliminacje do Mistrzostw Plski

W dniach 28-29 marca w Szczecinie odbędą się eliminacje strefy A do Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu trenerem drużyny jest mgr Marta Grzelczak

AMP LA , Warszawa

28–29.05.2010 AMP LA , Warszawa

AMP - Narciarstwo

Zmień mnie

AMP Koszykówka mężczyzn – finał, Poznań

28–30.05.2010 AMP Koszykówka mężczyzn – finał, Poznań

ATAK NA RAKA

Zapraszamy do udziału w akcji promującej zdrowy styl życia na obiektach sportowych WSG w dniu 29.XI.2009 r. od godziny 12:00 do 14:00, serdecznie zapaszamy.

AMPiK w siatkówce Kobiet

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce kobiet. Początek 9:30. Sala sportowa WSG w Bydgoszczy

 

AMP - Biegi Przełajowe

Zmień mnie

AMP - Wspinaczka Sportowa

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Kobiet

Termin: 30.05-02.06.2013 r.

Organizator: UPr Wrocław

 

AMP - Tenis

Termin: 30.05-02.06.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Śląski (Katowice)

Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych - 30-31. 03. 2012 Łódź


AMP - Pływanie

Zmień mnie

Polecamy

WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESK

Partnerzy

Zawisza S.A Stowarzyszenie Piłkarskie Victoria Koronowo Gwiazda Bydgoszcz Delecta Bydgoszcz Novum Bydgoszcz KS Pałac Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarow Energa Katarzynki ARTEGO Bydgoszcz Domino-Sportino Inowroclaw KKP Bydgoszcz Tarpan Mrocza MSZS SZS Nuraski Polar BKS Bydgoszcz Archers  XYZ Fight Academy Bydgoszcz

Galeria AZS

Linki

Informacje dla studentów

Kontakt

Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

azs@byd.pl 052 567 07 02